Bijbelschool

Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst

Deze bestaat uit een zestal modules, zodat we het onmogelijke mogelijk kunnen maken en daarmee het Koninkrijk van God kunnen laten zien aan de mensen om ons heen.
De modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden, maar het is aanbevolen om ze allemaal achter elkaar te volgen.
Wat bieden wij?


Iedere module is apart te volgen, maar het is aan te bevelen ze allemaal te volgen!

Voor Module 4 en 6 kunt u ons ook op uw lokatie uinodigen. klik op de betreffende module voor meer informatie

Aanmeldings formulier Bijbelschool

Share by: