Ken je autoriteit in Christus

Start 11 september 2017
De Efeze brief staat hierin centraal
Duur 7 weken van 19:45 tot 21:30u
Kosten: vrijwillige bijdrage naar vermogen
Verwachting is wel dat je er alle avonden bij bent

Share by: