kiXtart Krachtevangelisatie

Eerstvolgende kiXtart: 18-11-2017 

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in (de) volgende kiXtart(s) of er zelf eentje organiseren?

geef je op via ons contactformulier (links)
Vind hier de verslagen van (kiXtart) Kracht Evangelisatie:Handelingen 2000nu

kiXtart Krachtevangelisatie

Het Evangelie van Jezus Christus, de Kracht Gods tot redding
Evangelisatie, vaak een ondergeschoven kindje op de begroting en in de actieplannen van gemeenten en kerken.
Maar de Grote Opdracht die de Here Jezus ons gaf in Mat.28:19 is nog steeds van kracht. Sterker nog, de redding van mensen is de hartenklop van God, daarom gaf Hij Zijn Zoon. De Bijbel zegt, dat Hij niet wil, dat er ook maar 1 persoon verloren gaat, maar dat alle mensen worden gered.(2 Petr. 3:9)
Waarom is het dan zo moeilijk?
Mensen hebben soms rare ideeën
• Je moet er een gave voor hebben
• Je moet er voor geroepen zijn
• Niet iedereen kan het
• En vaak andere uitvluchten.
Ons resultaat bepaalt onze visie op evangelisatie, de kerken lopen leeg, het christendom lijkt op zijn retour, het is voor achter de deur, zegt het kabinet…
Maar de Here Jezus zegt, dat de oogst groot is en de arbeiders weinig,(Joh. 4:35 +Mat.9:37 ) daar is dus nog niet veel aan veranderd.
Maar het kan ook anders:
St. Arbeiders in de Oogst organiseert sinds 2012 korte en krachtige trainingen, vaak in samenwerking met andere organisaties, die als doel hebben de oogst binnen te halen.
Via een eenvoudig stukje gereedschap leer je een methode, waarmee je al heel snel resultaten boekt, vaak al diezelfde middag!
Geen Bijbelkennis nodig, of apologetiek, theologie of wat anders. Je werk heel simpel met… de Kracht van God.
Er wordt niet gediscussieerd of gedebatteerd het evangelie dringt rechtstreeks door, waar het hoort: in het hart van de mensen.
Al heel snel zul je merken dat degenen waar je het het minst van verwacht, jou na bidden in het zondaarsgebed en zo hun leven aan de Here Jezus geven,
Wil je weten hoe dat werkt?
Kom dan naar een van onze trainingen (zie de agenda) of beter, nodig ons uit om in jouw gemeente mensen te komen trainen. Met minimaal 12 man moet het mogelijk zijn om je stad te gaan bereiken en zielen te gaan winnen.
's Morgens is er de theorie en 's middags de praktijk.
Kosten? Daar worden we het wel over eens.
Klik hier voor meer informatie

Luister hier naar een preek over dit onderwerp

Share by: