Eenvoudig gebed met wereldwijde impact

Eenvoudig gebed met wereldwijde impact


In Math. 9:38 geeft de Here Jezus ons een opdracht. Omdat de oogst groot is en er maar weinig arbeiders zijn, zegt Hij:
Bid daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn Oogst.

Doe je mee, iedere dag om 9:38 u bidden voor (meer) Arbeiders in de Oogst? Stuur ons een mailtje naar: info@arbeidersindeoogst.nl met vermelding 9:38 en je ontvangt dan een melding om die tijd in je agenda!
Wij hebben een afspraak staan, waarvoor je dan uitgenodigd wordt. Bevestig die afspraak en je ontvangt iedere dag om 9:38 u die melding om te bidden.

David Wilkerson schrijft hierover:
Bid de Heer van de oogst

Terwijl de Heere Jezus vanuit Zijn eigen tijd vooruit keek naar de laatste dagen wees Hij op een verschrikkelijk probleem. Hij vertelde Zijn discipelen “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig” (Matteüs 9:37). Als ik deze woorden lees vraag ik mezelf af “Wat is de oplossing? Hoe kunnen er meer arbeiders opgericht worden om de naties in te trekken?”. De Heere Jezus gaf het antwoord in het volgende vers: Iemand moet deze arbeiders de oogst in bidden. “Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst” (Matteüs 9:38). 
U zult misschien bij uzelf denken “De deuren zijn wereldwijd aan het sluiten”. Dat kan misschien waar zijn, maar het is geen kwestie van hoeveel sommige naties door hun ogen kunnen kijken. Als God het ijzeren gordijn in Europa kan neerhalen en het bamboe gordijn in Azië, dan is er niets dat Hem kan stoppen om te werken waar Hij wil. 
In de jaren 80 toen onze bediening nog een hoofdkantoor had in Texas heb ik een jaar gebeden dat God iemand naar New York zou sturen om een kerk te stichten op Times Square. Ik heb de Heer toegezegd om een ieder te helpen die God maar zou uitkiezen: om geld te collecteren, om bijeenkomsten te houden, om een ondersteuning op te bouwen. Maar terwijl ik God bad om een arbeider in deze oogst te sturen legde de Heer een last op mij. 
De apostel Paulus werd er op uitgestuurd door de kracht van gebed. Dit gebeurde in Antiochië waar de leiders van de gemeente aan het bidden waren over de oogst (zie Handelingen 13). Paulus eerste opdracht kwam vanuit een gebedsbijeenkomst. Het was het directe resultaat van goddelijke mensen die de woorden van Jezus gehoorzaamde, om de Vader te bidden om arbeiders de oogst in te sturen. 
Hetzelfde geld voor vandaag de dag. We dienen te bidden voor de oogst, net zoals deze mannen in Antiochië deden. Het feit is dat terwijl wij bidden, de Heilige Geest de aarde rondzoekt en een urgentie op de harten legt van hen die door de Heer gebruikt willen worden. Hij raakt over de hele wereld mensen aan, om hen apart te zetten voor Zijn dienst. 
In Matteüs 8 kwam er een Romeins officier naar de Heere Jezus om genezing te zoeken voor zijn stervende bediende. De Heere Jezus antwoordde de bediende “Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur” (Matteüs 8:13). Ik geloof dat hetzelfde gebeurt met een ieder die voorspraak houd bij de Heer voor de oogst. Terwijl we God vragen om arbeiders te zenden, beroerd de Heilige Geest iemand ergens op de wereld, het maakt niet uit waar. De waarheid is dat onze gebeden worden gebruikt om arbeiders het veld op te sturen.
Share by: