Module: Genezing en Bevrijding

Genezing en Bevrijding: de werken doen die Jezus deed

Waarom deze training?
De Here Jezus belooft ons in Joh.14:12, dat wij dezelfde werken zullen doen als Hij deed, indien we in Hem geloven.
Markus 16 zegt dat o.a. de tekenen van bevrijding en genezing de gelovigen zullen volgen.
De definitie van een discipel is dat deze een afspiegeling is van zijn Meester.
Om dat te kunnen bereiken is deze module in het leven geroepen
Een training die er op gericht is zelf deze werken te kunnen doen, in de kracht en in de afhankelijkheid van de Heilige Geest.
In Nederland werken verscheidene teams die deze principes toepassen en met opmerkelijke resultaten. Mensen komen vrij van gewoontes waar ze niet los van kwamen, worden genezen van verschillende ziekten en hun leven blijkt ineens vrij te zijn van de plagen waar ook ouders en voorouders mee kampten.
Hosea 4:6 zegt: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
Veeal is onwetendheid de basis van deze problemen. Er niet mee om weten te gaan en de oorzaak en oplossing vanuit de Bijbel niet weten. Middels deze module wordt u toegerust om op een effectieve wijze mensen te kunnen bedienen voor genezing en bevrijding.


Onderwerpen

We gaan eerst de theorie bekijken hoe we zo kunnen bidden dat mensen genezen en bevrijd kunnen worden. daarbij kijken we onder andere ook naar de oorzaken. Wanneer we de wortel laten zitten komt het onkruid in no time weer naar boven. maar verwijderen we die, doen we alle open deuren dicht, dan is er geen rechtmatige grond meer en moeten (ziekte) machten wijken voor de Naam van Jezus. Daarna gaan we in de praktijk op elkaar oefenen. In het verleden is gebleken dat God dat ook zegent. 

Op uw eigen lokatie?
 In overleg komen we graag naar u toe. de indeling ziet er dan wat anders uit. We komen eerst een zaterdag bij elkaar, waar we het theoretische gedeelte doornemen. daarna is er een weekend (vrijdag en zaterdag) waar we de praktijk met elkaar gaan doen.
Vraag naar meer informatie via ons contact adres.

Share by: