Pijlers van het Christelijk Geloof

Modulke: Pijlers van het Christelijk geloof

Hebreeën 6:1-3 zegt dat we het fundament moeten laten rusten 
Maar als je met gelovigen praat, weten zij niet zoveel over dat fundament. Of men denkt het te weten, maar als je doorvraagt......
Wat bedoelt de schrijver met dat fundament? Dat gaat we met elkaar onderzoeken. Er zal een wereld voor je open gaan als we wat dieper de Bijbel induiken.

Deze module is onwikkeld aan de hand van het bekende boek van Derek Prince

Onderwerpen

1 bekering van dode werken
2 geloof in God
3 de leer van de dopen (er zijn er dus meer)
4 handoplegging 
5 opstandig van de doden
6 eeuwig oordeel
Share by: